Roman Polanski, 1976

Roman Polanski, 1976

« Back to photo gallery "The seventies"